Publications of employees and students

We are always ready to share our experience

Also we have talented and creative workers among teaching staff and students.

This page was created for those students and workers of our college who wants to share their experience and their creative beginnings at any shere of activity.

 

 

2015-2016 academic year
Akbarova Aigerim ,the student of the group P-15,of the 1st course,composes poems and represents them to the visitors of our site. 

                   Қызыл тіл..

   Сөйлеші, қызыл тілім, тоқтамай,
Мен сөйлейін, өнеріме шек қоймай.
Ұялмаймын, қазақ болып туғаныма,
Еш сөнбесін, тек қазақта күн мен ай.

  Сөйлегенде, жағым бір сәт талмасын,
Абай сөзін барша ұрпақ жалғасын,
Халқым маған шабыт беріп, қолдағанда,
Көзімнен нұр қалай ғана жанбасын.

    Қазақ тілі баста мәнгі бағың жанар,
Сөз дегенде жанарым жанып тұрар,
Өмірде нақылдатып сөйлеп жүрген,
Қызыл тілім басымдағы барым шығар.

                           

Қазақстан

 

  Қазақстан макқтанышым қазағым,
Тарқамасын еш уакыта ғажабың.
Асқақтай бер,биіктей бер, самғай бер,
Белестерден есітілсін жыр әнің.

  Бар әлемді шарлап шықпасам да,
ҚАЗАҚСТАН деген керемет ел бар расында.
Осында орыс, түрік, таратарлар бар,
Барлығымыз бір шаңырақтың астында.

  Кең байтақ, сөз жетпейтін елім менің,
Кең дала аспаны ашық көгім менің,
Бүгінде бар әлемге атың жетті,
Тәуелсіз егеменді елім менің.

  Ұлт бірлігі ұлы байлық,
Сол байлықты бағалайық,
 Бірлесіп армандарға жететұын,
Бүгінгі ұрпақ , бақытты ұрпақ атанайық.

                     

Ел ағасы НҰРСҰЛТАН

Ел ағасы, ел басымыз Нұрсұлтан,
Сол ушін де өркендейді Нұр Отан,
Біз болашақ бақытты ұрпақпызгой,
 Қазақтарда Нұрсұлтандай ұл тұнған.
Ел ағасы, ел ханымыз Нұрсұлтан,
Мен шаршаман қазақтарды мақтаудан.
Нұр ағамыз сенің арқан бәрі де,
Қазақ болып туғаныма мақтанам.
550 жыл толды қазақ хандығына,
Тарихқа бір үңіліп, ойлап қарағанда,
Қазақ жері қазақтардың өзіндегой,
Нұрсұлтандай патшалардың арқасында.

                         

 

 

 

 

 

       Мен  СЕРПІНДІКПІН.

Мен  СЕРПІНДІКПІН.
 Демеңіздер ағайын, СЕРПІНДІК кім?
Қинамаңдар айналамнан, себебі мен,
Дәмін сезгем, бұрыннан еркіндіктің.

Мен СЕРПІНДІКПІН.
Қанатымды жайдым да, ұштым көкке,
Бөлектетпе,  мені өзіңнен, бөлек теппе,
Өз баурыңды қазағым дұшпан етпе.

Мен СЕРПІНДІКПІН.
Серпіндіктер-қазақтың болашағы,
Отбасынан алыстан қыр асады,
Сондықтан да серпіндікке мақтау жарасады. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

              Ақын шабыты...

Айтайын шабыттың келгенінше,
Бұл дүниеде не тәтті ?дегендер ге.
Жоқ нәрсені тәттіге балап жүргендерге,
Алғыс айтам осы сөзіме көнгендерге.

Бұл дүниенің тәттісі,
Ананың кеудедегі сүтінде.
Бұл дүниенің тәттісі,
Баланың былдылаған тілінде.

Бұл дүниенің тәттісі,
Мұсылманның кіршіксіз ғана дінінде.
Ал, ен тәтті жері ақынның,
Шындықты шырылдап айтқан тілінде,

Ен тәтті жері жері елімнің,
Бүршігін жарып шыққан гүлінде.
Ең тәтті жері патшамның,
 Халаықтың мұңын көтерген, мойнындағы жүгінде,

Ең тәтті жері арудың,
Ар-намысын, сақтап жүрген жүзінде.
Ең тәтті жері жігіттің,
Жүрегінің түгінде.

Ең тәтті жері қазақтың,
Ақынның айтқан өлеңін ,
Жеткізе білген, жүрегінің түбіне.

                        

Students of the group organized the holiday “Nauryz” very creatively.  

Being a human being is the main quality of the person of every profession. This is what the training officer Nurpiisova Sh.I ,classroom teacher Zhaksylykova B.A  and their students of the group P-15  want everybody know .
Song of the students  of the group. Т-15  Malkazhdarov Mukagali  and Esym Almay,P-15 group.
Malkazhdarov Mukagali  ,T-15 group sings a song 
Students of  the group  Т-15  Malkazhdarov M and Bekbulatov N congratulated the graduates of 2016 academic year at the solemn handing of the diplomas.

Nurpiisova Sholpan Islamovna
 
There is no limit to the mastery!
(From the experience of Nurpisova Sh.I., the master of industrial training of the highest category of the mining and technological college in Rudniy).

 

  

Тусініксіз  нәрсені  анықтау қажет!

Істелуі  қиын нәрсені,

 үлкен табандылықпен  істеу қажет!

                                                                                      Конфуций

 

    Realization of modern priorities of education in Kazakhstan demands from teachers of new ways of training of specialists. Modern training has to provide to pupils at most information for time minimum, have the active developing character and give good quality indicators. Now very important not only to give the sum of knowledge, but also to be able to disclose abilities of students in mastering specialty, a profession, to develop thinking, to teach flexible approach and the solution of problems. To see problems in training, to look for ways of training of competitive experts and workers of qualification work, the master needs to have a certain system of work in the activity

 

The professional qualified level of pupils is got thanks to inservice training at the first year in workshops, and then on the second and third courses at the enterprises.

The main goal of inservice training – to fix, deepen and systematize knowledge of pupils, to teach necessary skills by profession and also to acquaint them activity in labor collective.

Long-term cooperation with SU Otdelstroy in the person of the chief Orymbayev N. B continues to this day. Ours соц. partners are so interested in involvement of young specialists of our lyceum that already now students - probationers are considered "the" members of collective, render them financial support at a difficult moment. Support is felt also and useful tips, and pledge of they are our children whose level of training conforms to their requirements.

One of the main tasks of professional skill is participation in city and regional competitions. We begin preparation for a competition long before his announcement. For this purpose we prepare tests for the students, we choose the best on the basis of theoretical and practical knowledge. Always I train several children and most often influences the choice the best practical knowledge. Together with students it is fulfilled modern technologies, working methods, a rhythm, volume, the equipment, quality, speed. I try  to attract for this purpose the social partners divisions of  "Otdelstroy". They provide sites for training works, materials, tools. Experienced workers share the secrets and as result – the stable second place as me, and the student.

For the purpose of exchange of experience I take "the training officer – classes". Constantly I make at meetings of school of the young specialist reports on subjects: "Brigade form of education", "A self-government role in group", "The organization of work of the traning officer with pedagogically started students", "A role of the training officer in education and training". Actively I work in council of training officers.

We closely and amicably work, we impart experience with the colleague by profession by Omelchenko Natalya Petrovna. Never I refuse mentoring with young specialists. To pass on the experience to young training officers – too the necessary and hard work.The competence of the training officer is directly connected with creative search, research work. Therefore constantly I participate in scientific and practical conferences of lyceum and area. Usually for this purpose I attract the students with the most profound theoretical knowledge by profession having excellent professional skills, good speech installation and logical thinking. The first experience in a conference of lyceum has shown that activity in the field helps and develops my theoretical knowledge of development of new technologies and modernization of the equipment.

Today the master is obliged to own information and communicative technologies. For the looking for creative training officer  – it is not just a way of knowledge - it is comparison, reflection and, finally, – creation new through a prism already known. In November, 2010 I ,as the representative of the Kostanay region, participated in the Republican forum where questions of professional education in Kazakhstan at the present stage were considered. Such meetings show care of the state of us, representatives of professional education. For many years I took active part in trade-union life of college as the member of trade-union committee, and here 10 years I am a chairman.

The ability to organize collective for work, rest is an integral part of trade-union activity. The system of work helps to solve a paramount problem of professional education – formation of the successful competitive expert able to adapt in difficult conditions of modern life and to find the workplace. My students confirm the qualification, they are demanded therefore 100% find a job at the enterprises. High level of professionalism, skill is forged over the years, but we, training officers, give him rise.

   I continue to work on myself, I should make a lot and to learn much but and what I own already now, with pleasure I share with you.

 Шеберлікке шек жок