БІЗ ӨЗ ТАҢДАУЫМЫЗБЕН МАҚТАНАМЫЗ! ГОРДИМСЯ СВОИМ ВЫБОРОМ!

   2020 жылғы желтоқсан айынан бастап «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі» КМҚК «Токарь», «Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесар»  біліктілігі  бойынша 3 топ оқушылары «Болашақ жұмысшының» қалыптасуындағы ең негізгілердің бірі болып саналатын диплом алдындағы тәжірибеге шықты.«ССКӨБ» АҚ, «Рудныйсоколовстрой» АҚ, «Қашар кені» АҚ, «Трансремвагон» ЖШС, «Жас Қанат» ЖШС бөлімшелерінде болашақ колледж түлектері еңбек етуде, олар қазірдің өзінде қала мен облыстың ірі қала құраушы кәсіпорындарының қатарын толықтырды. Кәсіптік тәжірибе-бұл теориялық білімді  ғана емес, сонымен қатар кәсіби құзыреттіліктерді де жақсы меңгерген білікті жұмысшы кадрларды даярлау үшін қажетті оқу үрдісінің міндетті құрамдас бөлігі.

   Өндірістік оқыту шебері Ольга Владимировна Панькованың айтуынша: «Біздің студенттерімізді комбинат бөлімшелерінде күтті және олардың әрқайсысына тәжірибелі тәлімгерлер мен өндірістік оқыту нұсқаушылары бекітілді», сонымен МӨУ ЖМЦ-де В.А. Бушковский, Н.Н. Пермяков болды және шеберлер А.В. Волошин, А.В. Лебедев, А.А. Першин болды.А.А. Першин көп жылдан бері «Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша студенттердің қорытынды аттестаттауды тапсыру кезеңінде мемлекеттік комиссияның төрағасы болып табылатынын атап өткім келеді.Студенттерге бекітілген барлық тәлімгерлер: бұлар В.Н.Никонов (ЖТЖБ АЖЦ ТЖУ және ТҚК  ТКЖМ), К.Г.Фурманов, С.И. Васильев (МӨУ ЖМЦ), Ф.З. Гизетдинов, И.А. Мусатов, Ж.Т. Ильясов, А.М. Тимошенко (МҚБ ФЖУ ТКТЖЖЦ ЖТЖБ), М.Ж. Кудесов, Н.К. Сламов (ТКТЖЖЦ АЖЦ ТЖУ және ТҚК) өз шеберліктерінің құпияларын аша отырып, оларға қамқорлық пен ілтипат көрсетті. Бұған жауап ретінде біздің студенттер ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибелерінен үйренуге тырысып, тәлімгерлеріне үлкен құрметпен қарайды. Мүмкін, бұл тәжірибелі мамандардың орнына колледждің жас түлектері келетін сабақтастық - ересек өмірге жақсы бастама! 

   Колледж студенттері ғана емес, олардың ата-аналары да таңдаған мамандықтарын мақтан тұтады және болашақта білікті маман болғысы келеді. Бұл қаланың және облыстың ең ірі кәсіпорындарында тәжірибеден өтуге қарағанда жақсы көмектеседі.

   «Менің ұлым «Электровоз машинисі» мамандығы бойынша оқуын аяқтап, қазір «Қашар кені» АҚ-да тәжірибеден өтіп жатыр. Ол не қалайтынын біледі және мақсатына сенімді түрде көшеді.Алған теориялық білімдерін тәжірибеде шыңдай түседі», - дейді Татьяна Александровна,  «Электровоз машинисі» тобының студенті Никита Инжеевтің анасы.Менің ұлым «Қашар кені» АҚ жылжымалы құрамын жөндеу учаскесі, вагондарды жөндеу бөлімшесінің, технологиялық жабдықтарды жөндеу басқармасында жылжымалы құрам слесарінің оқушысы ретінде жұмысқа орналасты. Дамир Талғатұлы Журкабаев вагондарды жөндеу бөлімінің бастығы студенттің теориялық дайындық деңгейіне риза және болашақта кәсіпорында қалады деп үміттенеді.

   Барлық ата-аналардан «ССКӨБ» АҚ мен «Қашар кені» АҚ басшылығына тәжірибеден өтуге ғана емес, белгіленген еңбекақымен жұмысқа орналасуға да мүмкіндік бергені үшін алғысымды білдіргім келеді.Біз, ата-аналар, балаларымызды мақтан тұтамыз, өйткені бүгінде олар «Нағыз жұмысшы» болып отыр. Біздің балалар өздерінің алғашқы еңбекақысын қандай мақтанышпен әкелді! Никитаның көзінен, мен, өз жұмыс еңбегіне деген қуаныш пен мақтаныш, ең бастысы, үш жыл бұрын дұрыс таңдау жасағанын сезіндім.

   Студенттер тәжірибені көлік кешенінде, Соколов жол пайдалану учаскесінде өтеді. Шебер-тәлімгерлер Сергей Сергеевич Патрекеев (учаске шебері), Рустам Бейбітұлы Гапбасов (2 учаске бастығы), Пардабай Жалғасұлы Әділбеков (қашар аралығының жол шаруашылығы мен құрылыстар цехы учаскесі бастығының міндетін атқарушы) және кәсіптің барлық құпияларын меңгереді.

   «Өте тату және ұйымшыл ұжым, өз тәжірибесімен бөліседі, үйретеді,  немқұрайлықпен қарамайды, айтып түсіндіреді, көмектеседі», - деп «Электровоз машинисі» тобының студенті Владислав Рудковский өз әсерімен бөліседі.

   «Токарь» тобының студенті Сержан Ахбердиев: «Тәжірибеден өтудің барлық кезеңінде мені тәжірибелі тәлімгерлермен бекітті, мен болашақта білікті жұмысшы болатыныма сенімдімін. Менің тәлімгерлерім мен ұстаздарым мені мақтан тұтады»- деп, өз ойын айтып өтті.

   Кәсіптік тәжірибе жұмыс берушіге өзінің әлеуетті жұмыскерлерін қарауға және кәсіпорынға жас перспективалы кадрларды тартуға, ал болашақ түлекке – еңбек ұжымдарындағы өз орнын сезінуге және болашақ мамандықты дұрыс таңдауда саналы түрде өзін орнықтыруға мүмкіндік береді.

   С декабря 2020 года учащиеся 3 групп по квалификации «Токарь», «Машинист электровоза» и «Электрослесарь (слесарь)дежурный и по ремонту оборудования» КГКП«Рудненский горно-технологический колледж» вышли на преддипломную практику, которая считается одной из самых основных в становлении «будущего рабочего». В подразделениях АО «ССГПО», АО «Рудныйсоколовстрой», АО «Качары руда», ТОО «Трансремвагон», ТОО «Жас канат» трудятся будущие выпускники колледжа, которые уже пополнили ряды крупного градообразующего предприятия города и области. Профессиональная практика – это обязательная составляющая учебного процесса, необходимая для подготовки квалифицированных рабочих кадров, которые хорошо овладели не только теоретическими знаниями, но и профессиональными компетенциями.

   По словам мастера производственного обучения Паньковой Ольги Владимировны: «Наших студентов  ждали в подразделениях комбината и сразу за каждым из них были закреплены опытные наставники  и инструктора производственного обучения», так  в УМО РМЦ это Бушковский В.А., Пермяков Н.Н. и мастера Волошин А.В., Лебедев А.В., Першин  А.А. Хочется отметить, что Першин А.А. уже много лет является председателем государственной комиссии в период сдачи студентами  итоговой аттестации по специальности «Токарное дело и металлообработка». Все наставники,  закреплённые за студентами, окружили их вниманием и заботой, передавая секреты своего мастерства: это Никонов В. Н. (УРТО АРЦ УТО и ТР ГДМ), Фурманов К.Г., Васильев С.И. (УМО РМЦ), Гизетдинов Ф.З., Мусатов И.А., Ильясов Ж.Т, Тимошенко А. М. (МСО РУФ ЦРГТО УРТО), Кудесов М.Ж., Сламов Н.К. (ЦРТО АРЦ УТО и ТР). В ответ, наши студенты с большим уважением относятся к своим наставникам, стараясь перенять их опыт, накопленный годами упорного труда. Наверное, это и есть преемственность, когда на смену опытным специалистам приходят молодые выпускники колледжа - хороший старт во взрослую жизнь!

   Не только студенты колледжа, но и их родители гордятся выбранной специальностью и желанием стать квалифицированным специалистом в будущем. А что поможет сделать это лучше, чем прохождение практики на самых больших предприятиях города и области.

   «Мой сын заканчивает обучение по специальности «Машинист электровоза» и сейчас проходит практику в АО «Качары Руда».  Он знает, чего хочет, и уверенно двигается к намеченной цели. С интересом воплощает полученные теоретические знания на практике», - говорит Татьяна Александровна, мама студента группы «Машинист электровоза» Инжеева Никиты. Мой сын  был трудоустроен в качестве ученика слесаря подвижного состава в Управление ремонтов технологического оборудования. Участок по ремонту подвижного состава АО «Качары руда». Отделение по ремонту вагонов. Журкабаев Дамир Талгатович начальник отделения по ремонту вагонов доволен уровнем теоретической подготовки студента и надеется, что они останутся в дальнейшем на предприятии.

   От всех родителей хочу выразить благодарность руководству АО «ССГПО» и АО «Качары Руда» за предоставленную возможность не только прохождения практики, но и трудоустройство с фиксированной заработной платой. Мы, родители, гордимся своими детьми, ведь уже сегодня они становятся «настоящими рабочими». С какой гордостью наши дети принесли первую свою зарплату! У Никиты в глазах я увидела радость и гордость за себя, за свой труд, а главное, за правильно сделанный выбор три года назад.

   Студенты проходят практику в Транспортном комплексе, Соколовского участка эксплуатации путей. Мастера-наставники Патрекеев Сергей Сергеевич (мастер участка), Гапбасов Рустам Бейбитович (начальник 2 участка), Адилбеков Пардабай Жалгасович (и.о. начальника участка цеха путевого хозяйства и сооружений Качарского перегона) и постигают все секреты профессии.

   «Очень дружный и сплоченный коллектив, делятся своим опытом, учат, не проходят мимо, подсказывают, помогают», - делится своими впечатлениями Рудковский Владислав, студент группы «Машинист электровоза».

   Ахбердиев Сержан, студент группы «Токарь» сказал: «На весь период прохождения практики меня закрепили с опытными наставниками, и я уверен, что в будущем стану квалифицированным рабочим. Мои наставники и педагоги будут мной гордиться».

   Профессиональная практика даёт возможность работодателю присмотреться к своим потенциальным работникам и привлечь на предприятие молодые перспективные кадры, а будущему выпускнику – осознать свое место в трудовых коллективах и осознанно утвердиться в правильном выборе будущей специальности.

Голосов еще нет