ТАЛАПКЕРГЕ

 

 

 
Біздің колледж туралы бейнені осында қараңыз
 

Ұста-жөңдеуші мамандығы

   Жаңа техниканы білудіүйретеміз,

осы техниканы сұюды үйретеміз.
 Ұста-жөңдеусіз,өңдірісте болуға болмайды

  Специальность: 1112000 өнеркәсіп машиналары  және  жабдықтарын пайдалану /  эксплуатация машин и оборудования промышленности  
квалификация:1112032 слесарь-жөндеуші / слесарь-ремонтник/

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2 жыл10 ай(бюджеттік негізінде)

Негізгі оқытушылық құрамы
Наталия Петровна Омельченко
ө/о негізгі шебері

Татьяна Леонидовна Хованова

Арнайы пәндерінің оқытушысы

 

Саид Бахтиерұлы Бекмұрадов

ө/о шебері

шеберхана

     

  Әрбір машина, белдік, агрегат  жұмыс барысында әрекет ететін, өзімен күрделі техникалық жүйені ұсынады. Жүктемелер және айналадағы орта әрекет жанындағы ең мүлтіксіз машина сынып қалады.          

      Сонда ұста-жөңдеушінің көмегі қажет.
Тозылған бөлшекті, механизмді қалпына келтіру – оның негізгі міндеті. Ол әрқашан машиналар және механимздер жұмысын бақылайды, олардың күнсайынғы  қызметін қамтамасыз етеді.  Ұстада әрқашан емес қажетті бөлшегі бар. Қажет кезінде ол өз бетінше оны әзірлейді, технологиялық карта немесе басқа құжаттама бойынша  түйін жөңдейді.

 

      Ұста мамандығы, біздің оқу мекемеде қабылданатын, бір ең бірі. 1966 ж.ол әрбір оқу жылын қабылдайды. Неге деген сұрақ шығады? Бірнеше себептер бойынша:

 1. Бұл ССКӨБ АҚ ең талап етілен мамандығы.
 2. Ұстамен ССКӨБ АҚ әрқайсысы бөлімшесінде істеуге болады,сонымен қатар бірнеше қалалық коммуналдық кәсіпорындарда: ТҚШ, водоканал және басқалар.
 3. Басқа мамандықтар  ұста комбинаттың әрқайсысы бөлімшесіне ауыстыруға мүмкін. Мысалы, ЖМЗ,  ММС, ДОФ  және басқалар.
 4. Бұл мамандық  дағдарысқа  беріспейді.
 5. Ұста мамандығын алмай, жақсы инженер-механик  болуға болмайды.
 6. Отбасылық өмірде, тұрмыста  осы дағдылар құнсыз.

  Осы мамандық бойынша мамандарды даярдауында бізде өте үлкен тәжірибе. Өңдірістік оқытудың білікті шеберлері және арнайы технология оқытушылары. 

  Оқу шеберханаларды және дәрістерді замануи жаңғырту.

Оқу шеберханалыры
                            
Өңдіріс  цехы

 РТКТК оқу курсты  аяқтау бойынша бастапқы жұмысқа орналастыруды, сонымен қатар  ССКӨБ АҚ бөлімшелерінде өңдіріс тәжірибені толық өтуіне кепіл береді.   

ССКӨБ АҚ цехтарда тәжірибені өту.
 Бір жыл емес,  РТКТК қосымша курстық оқуы жүргізіледі,  шектес мамандықты алуға болады,мысалы электр жөңдеуші және басқалар.
 

Электр ұста мамандығы

Электр ұста – ол сиқыршы.
 Барлығы айнала басталады, белдік әрекетіне келіңіз.

   Специальность:  0706000  Кен орындарындағы пайдалы қазбаларды ашық қазу/  открытая разработка месторождений полезных ископаемых
квалификация: 0706112 Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2  жыл 10 ай(бюджеттік негізінде)

Негізгі оқытушылық құрамы

   

Айдарбек НұрланұлыЖалеев
ө/о негізігі шебері

Людмила Руслановна Кутовая

Арнайы пәндер оқытушысы 

Бегежан Қастайұлы Тоқторбаев
ө/о шебері

шеберхана

   Электрұста–  ұста секілді сондай көне емес, бұл замануи мамандығы. Сонымен,бүгін ол талап етілетін мамандық. Өркениет дамуы электрсыз мүмкін емес сол себебі шығар.Егер электроэнергия көздерді сөңдірсен, осыны көруге мүмкін. Бір сала электрсыз болмайды, және оны сөңдіргенде біз осы туралы ойланамыз. Осы уақытта  электроэнергетика өте жылдам даму бастайды, сондықтан осы мамандыққа талаптар өте жоғары. Осы мамандық көп салалылы,онда дамудың көптеген бағыттары бар:

 1. Электроэнергетика –электроэнергия берелісі. Мысалы, Рудный  ЖЭО.
 2. Электржетегі, басқару және қорғау жүйелер. ССКӨБ барлық барыстыр түрлі  құрылыммен және күшпен орындалады.
 3. Шам, жылу, жүйелер, автоном көздерінің зарядтар, электрэнергия.
 4. Электр жабдығының қалалық жүйесі.

Осы мамандық бойынша білікті қызмет көрсететін персонал қанша болуға тиіс.

Сондықтан РТКТК жыл сайын осы топқа  қабылдайды.

   Осы мамандық күрделі, жауапты және қызықты. Оны алғанда,сіз өмірге жолдама аласыз. Бұдан әрі, оқуды жалғастырғанда, сіз,өңдірістік барыстар автоматтандыру және электротехника маманымен, инженер-электрикпен мүмкін боласыз. 

  Мамандарды даярлау үшін бізде электротехникалық зертханасы бар,  1 курс студенттері тәжірибені өтеді. Арнайы технология  кабинеті, теоретикалық сабақтар жүргізіледі. Даярлауды өңдірісте жұмысының көп жылдық өтілі білікті мамандар  жүргізеді.  

Оқу шеберханалары
Арнайы технология дәрісханасы
ССКӨБ АҚ цехтарында тәжірибені өту.
   
   РТКТК ССКӨБ АҚ бөлімшелеріне жұмысқа орналастыруды және өңдірістік тәжірибені кепіл етеді.
 

Төкір мамандығы

 Жонқаға металлды айналдырамыз,себебі,біздің мамандығымыз- "Төкір әмбебап". 

  Специальность: 1109000 токарлық іс және металл өндеу  (түрлері бойынша)/ токарное дело и металлообработка (по видам) квалификация: 1109012 токарь/токарь

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2 жыл10 ай(бюджеттік негізінде)

Негізгі оқытушылық құрамы

 

Александр Борискин
ө/о негізгі шебері

Людмила ВалентиновнаКозаченко

Арнайы пәндерінің оқытушысы

Юрий Раисович Гиззатов
ө/о шебері

шеберхана

 

  Металлды өңдеумен байланысты, ең таратылған мамандығы. Төкір кесу арқылы дайындамалар беттерін өңдейді, қалған материалды кеседі. Төкірлік белдіктер бөлек төкірлік операцияларды орындайтын, мамандырылған, және әмбебап болады, төкірлік жұмыстарының барлық түрлерін жасауға болады.  

Төкір жұмысы технологиялық картадан немесе сызбаны оқудан басталадыСызба түрлі жобаларда бөлшек сүретін ұсынады; онда көлемдері, нақтылыққа талаптар және металл маркасы көрсетілді. Бақылау-өлшеу  операциялар жұмыс уақытың көп бөлігін алады.   

Соңғы жылдара кең таратуды информатика негіздерінен білімдерді төкірден талап ететін, сандық бағдарламалық басқарумен белдіктер алды. 

   ССКӨБ АҚ цехтарында  -төкір өте таратылған және талап етілген мамандық. Әмбебап, даярлық бізде түрлі белдіктерде жүргізіледі. Тәжірибе оқу шеберханаларда, оқудың 1-ші жылында замануи жабдығымен жабдықтылған, үлкен ашық цехында өтеді.   Өңдірістік тәжірибе ССКӨБ АҚ цехтарында өтеді, колледж аяқтау бойынша біздің түлектер таратылады.Теоретикалық оқу үшін арнайы жабдықтылған дәрісхана бар. 

 

Біздің төкірлік цехында Т-15 тобының тәжірибесі.
Арнайы технология сабағы
ССКӨБ АҚ цехтарында өңдірістік тәжірибені өту
   

 

Электр арба машинисі мамандығы

 Бұл мамандығы жауаптылардың, батырлардың,әрқайсысы жағдайда дұрыс шешімді қабылдау алатын.

  специальность: :  0706000  Кен орындарындағы пайдалы қазбаларды ашық қазу / открытая разработка месторождений полезных   ископаемых квалификация: 0706132 электровоз машинисі машинист электровоза.

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2 жыл10 ай (бюджеттік негізінде)

Негізгі оқытушылық құрамы
 

Қайрат Серікұлы Каренов

ө/о негізгі шебері

Қайрат Серікұлы Каренов

ө/о негізгі шебері

Саид БахтиерұлыБекмұрадов
ө/о шебері

шеберхана

 
  Темір жолы көлігінде ең таратылған және негізгі мамандығы, қалалық электр жылжымалы құрамы, электр арбаны пайдалану және жөңдеу бойынша көлік кәсіпорындар үшін мамандар даярланады. 

Электр арба машинисі әдетте оны жолға дайындайды.Жолда ол пойыз қозғалысы және дыбыстарды, темір жолы кенеп жағдайын және байланыс желісін байқайды, рейс аяқтау бойынша электр арбаны техникалық қызмет көрсету орнына, депоға немесе кезек бригадасына тасырады.   

Күрделі машинамен басқару және оны техникалық түзеу жағдайда күту үшін, машинист электрикалық аппараттардың жұмыс ұстанымын, электр арба құрылғысын және өзара әрекетін, тағайындауды білуге міндетті.   

 

   РТКТК оқу курсын аяқтау бойынша бастапқы жұмысқа орналастыруды, сонымен қатар ССКӨБ АҚ бөлімшелер цехтарында өңдірістік тәжірибені өтуді кепіл етеді.    

ССКӨБ АҚ цехтарында тәжірибені өту

Ө/о шеберлерімен бірлесіп МЭ-14 т. студенеттерімен түсірілген тәжірибені өту орнынан бейне фильм.
 


"КӘСІБИ-2016"кәсіби шеберлігінің байқауы

    Бірінші жыл емес,РТКТК қосымша курстық оқуы жүргізіледі,  шектес  мамандықты алуға болады,мысалы электр жөңдеуші және басқалар.
 

Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы

      Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, жақсырақ мамандық жоқ. Байыту фабрикасында әрқашан сізге жол ашық!

      специальность: 0709000 Пайдалы қазбаларды байытушы (рудамен байыту) / обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) квалификация: 0709052диірмен машинисі машинист мельниц

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2 жыл10 ай(бюджеттік негізінде)

Негізгі оқытушылық құрамы

 

С. А. Симанкова
ө/о шебері
Ольга Владимировна Панькова арнайы пәндерінің оқытушысы

Саид Бахттиерович Бекмұрадов
ө/о шебері

шеберхана

   Мүмкін, осы мамандықта кең профилі жоқ болса, бірақ ол ССКӨБ АҚ ең талап етілетін және төленетін мамандық. Сондықтан РТКТК жыл сайын қабылданады. ОПИ мамандарында бірлестігінің қажеттілігі әрқашан ең жоғары болды. Сондықтан дәрісханалардың оқу жабдығы ең жақсы және озатты. Біздің колледжде қосымша мамандықты алу мүмкіндігі оның тар профилін өтем жасалады. Осы мамандығында ССКӨБ АҚ тұрақты қажеттілігіне байланысты,түлектерді жұмысқа орналастыру проблемалар болмады. Сіздерді сонда әрқашан күтеді.   

 Пайдалы қазбаларды байыту қызметі металлургия, тау –кен өңдіру салада, пайдалы қазбаларды байыту және өңдеуді өзімен ұсынады. 

ЕҢБЕК МІНДЕТТЕРІ

Пайдалы қазбалардың байытушы автоматтық реттеу құралдарды, көмекші жабдығын, байыту машиналарды және аппараттарды қамтамасыз етеді.  Жабдығының көрінетін олғылықтарды табады және түзетеді. Көлем бойынша көмір немесе кен сұрыптауын жүргізеді.   

КАРЬЕР ӨСУ ЕРЕШЕКТЕРІ

Кәсіби деңгей және тәжірибе арттыру жұмысы пайдалы қазбалар байытушыны  бас байытушы лауазымына келтіруге мүмкін. 

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ  СИПАТТАМАСЫ

    Пайдалы қазбалар байытушы үшін физикалық күші және төзімділік, жауаптылық, ұйымдастырушылық, жақсы есі осындай қасиеттер маңызды.

 Мамандықтың жалпы сипаттамасы

    Көмірдің немесе кеннің көлемі бойынша сұрыптауын жүргізеді, байыту машиналарды және аппараттарды, сонымен қатар  көмекші жабдығын қызмет көрсетеді. Жабдығының көрінетін олғылықтарды табады.   

Маманның жеке ерешектеріне талаптар

   Жақсы денсаулық, физикалық күші және төзімділігі, өте жақсы есту және көру, сенсормоторлық реакциялар нақтылығы және жылдамдығы, назарды тез аудару, жақсы ес, техникамен жұмыс істеу қажет. 

Бірінші курста студенттер колледждің оқу-өңдірістік шеберханаларында өңдірістік оқуды өтеді.   

·       

ОПИарнайы технология дәрісханасы

    Екінші және үшінші курстарда өңдірістік тәжірибені кәсіби дағдыларды алу және нығайту бойынша  ФПО жәнеФРПО фабрика цехтрында ССКӨБ АҚ өтеді

    РТКТК оқу курсын аяқтау бойынша бастапқы жұмысқа орналастыруды, сонымен қатар ССКӨБ АҚ бөлімшелер цехтарында өңдірістік тәжірибені өтуді кепіл етеді.    

ССКӨБ АҚ цехтарында тәжірибені өту

  Бірініші жыл емес, РТКТК қосымша курстық жұмысы жүргізіледі,шектес мамандықты алуға болады,мысалы электр жөңдеуші және басқалар.
 
 
Қазба жүргізуші мамандығы
Еңбек оңай емес,
Әркімге арналмаған жұмыс
Иықта, ішкі жағында, шаттықта.
 • 0712022 «Проходчик»

Оқу 9 сынып негізінде

Оқу мерзімі 2 жыл10 ай(бюджеттік негізінде)

Основной преподавательский состав
  2016-2017 оқу жылына қабылданбайды!  
     

    Қазба жүргізушілерпайдалы қазбаларды кейінггі байтыу үшін шахталарды және кеніштерді салу бойынша жұмыстар кешенің орындайтын мамандар.  Оларсыз  метрополитен, тоннель және басқа жер астындағы ғимараттар құрылысы жүргізілмейді. 

Қазба жүргізуші мамандығы бір көне деп айтуға болады. Ең ескі шахта Свазиленде (ОАР), оған  40 мың астам жыл. Бірінші метро линиясы  XIX ғасырдың ортасында Лондонда салынған. Олар механизмсыз, күрек, қайла және қол арба көмегімен ғана салынды. Бүгін жоғары немесе орта кәсіби біліммен мамандарды және күшті замануи техникасыз шахталарды төсем бойынша жұмыс мүмкін емес.  

Қызметті  сипаттау

 

 

   Метрополитен құрылысында  қазба жүргізуші жұмыстардың бірнеше түрлерін орындайды:

– күшті қазба жүргізу қалқан көмегін тоннелді салады;

– тоннель негізін құйматас құяды;

– блок салушылармен, жүкшығырмен және басқа механизмдермен басқарады.

 Өз жұмысын сапалы орындау үшін, кешілерді және шахталарды салу бойынша шебер күштілік бойынша  тау-кен жыныстар және олардың жіктеу қасиеттерін білуге тиіс. Горизонтальды, тік және көлбеу өңдеулерді және жарылыс жұмыстарды өткізу тәсілдерде жақсы айыру. Қазба жүргізушілері тау қазба жүргізетін жабдықты пайдалану ережелермен және құрығысымен таныс, түзетудің қайсысы көрінетін қателектерді өз бетінше түзету үшін мүмкіндік береді. 

Көмір және сланц шахталарды салғанда, қазба жүргізушілер  перфораторларды, үзу балталарды, өздік жүріс бұрғылау орнатуларды қолданады. Кейде қол жұмысы қолданылады.

Жұмыс шарты – бір ең қауіпті және ауыр. Қазба жүргізушілер жер астында. Жұмыс киімі – бұл шатырдың жабдықтау: резінке етіктер, куртка және брезент немесе парусинадан шалбарлар, көмір сүзгісімен маска және шаммен дулыға.

Өңдірістік тәжірибе
 
Сырлаушы мамандығы(сылақшы
 Суретшілерді құрметтеңіз,
таяқтар мен дәрігерлер ретінде!
   Жоқ, қоршауда отырғандар емес
Бірде ол ластанып, сау болуы керек.
   Күн үшін, олар үшін
аулалардың тереңдігінен түсті
әлем таңға дейін шығады:
өздерін кездейсоқ киіммен,
қылқалам - таза күмістен.
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (1401042-штукатур, 1401052-маляр, 1401102-облицовщик-плиточник)
 
Негізгі оқытушылық құрамы
  2016-2017 оқу жылына қабылданбайды!  
     

Мамандық ерешектері:

Сырлау және сылау әрлеу жұмыстарына жатады.

Сырлаушы сырлауға жататын беттерді сырлайды, – ғимараттағы қабырғалар, полдар, газ трубалар немесе дуалдар, жиһаз.

Ол дайындылған  үстін сырлайды  (немесе түсқағазды жапсырады),егер қателектер болса, өзі оларды түзетеді:ескі красканы қорғайды,тегіс еместікті тығындаумен бітеп тастайды және т.б. Бірақ егер негізгі дайындығы керек болса,онымен сылақшы айналасады

Сылақ –бұл арнайы қоспа көмегімен беттерді тегістеу және безендіру.

Жаңа ғана салынған ғимаратта бұл әрлеу жұмыстары.Сырлау жұмыстарды әрлеудің аяқталатын кезеңімен айтуға болады,  ғимарат өз түсін жалтырақты алады. 

Сылақ және сырлау жұмыстар өз арасында тығыз байланысты, сондықтан оларды бір маман өткізеді – сырлаушы-сылақшы.

Сылақ арнайы құралдармен салынады: кельмамен, сылақ үккішпен, ережемен және т.б. Замануи сылақшылар сылақ қабатты салу үшін сонымен қатар пневматикалық құралдарды қолданады. 

Сылақшы беттерді баяуқыл, білікше, бояу пульт және басқа құралдар арқылы беттерді сырлайды.  Егер қабырғаларды  түсқағаздармен жапсыруға келсе, кейде –түсқа қағаздарды кесу үшін арнайы үстелдер пайдаланады.   

 Егер сырлаушы немесе сылақшы дизайн-жоба бойынша жұмыс істесе, ол эскиз, түс гамма сақтауын мұқият қарайды. Қажет кезде, өзі бояуды арластырады.   

Жаңа материалдар жаңа дизай идеялар үшін кеңістікті ашады. Сондықтан білікті сырлаушы-сылақшы әрқашан талап етілді.   

Сырлаушы мамандығының ерекше әр түрі – автокөлің сырлаушы. Ол автокөлікті сырлауымен айналасады және тозандытқыш көмегімен жұмыс істейді.   

 Сырлаушыға  респираторда жұмыс істеу қажет.  

Жұмыс орны

Сырлаушылар және сырлаушылар-сылақшылар құрылыс ұйымдарда, жөңдеу-құрылы және тұрғын-коммнуладық басқармаларда, сонымен қатар дизайн бюроларда жұмыс істейді. 

Атокөлік сырлаушылар автокөлік зауыттарда және автосервисте жұмыс істейді.

Маңызды қасиеттер

Сырлаушы-сылақшы мамандығы ұқыптылықты, зейінділікті, қозғалыстың жақсы үйлесімділігін қарастырады. 

Кейде сырлаушыға-сылақшыға жоғарыда жұмыс істеу қажет. Бас айналу, жоғары қорқынышы  осы жұмысқа қиынды болады. Сонымен қатар бұл мамандық  өкпе,  бел асу-қозғалыс аппараты, жүрек-қысымы, нерв жүйесі, аллергиях, тұмау ауруларда жұмыс істеуге болмайды. 

Білімдер мен дағдырлар

Сырлаушы және сылақшы, және автокөлік сырлаушы жұмыс істейтін материал құрамын білу, аспатармен пайдалануды білу және дайындау технологиялармен игеру және әрлеу материалдарды, бояуларды салуды тиіс. 

Қайда үйретеді

Сырлаушы болу үшін (сырлаушы-сылақшы)   «Құрылыс сырлаушы», «Сырлаушы-сылақшы» мамандықтар бойынша колледжді және лицейді бітіру қажет.

Оқу шеберханалық тәжірибе
 Бірінші жыл емес, РТКТК қосымша курстық оқу жүргізіледі, шектес мамандықты алуға болады,мысалы электр жөңдеуші және басқалар.
 

Осында оқып, жұмыс істемейді ғана. Жоғары дәрежеде сонымен қатар студенттердің көркем әрекеттунілігі және ғылыми-тәжрибелі қызметі.  

Ерекше назар біздің колледж студенттерін әскери отансүйгіш даярлауына бөленеді.   

 

2016 жылғы 27 сәуір айында біздің колледж Рудный қаласы әкімдігінің «Жұмыспен қамту орталығы» КММ бірлесіп «Рудный қалалық әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімі» ММ ұйымдастырылған,  оқу мекемелерінің түлектері үшін бос орындарының қалалық жәрмеңкесіне қатысты. Осы іс-шара қала еңбек нарығында мамандардың талап ету туралы кең хаабрландыру мақсатында ұйымдастырылды, «Горняк» МО фоесінде өтті. Біздің мекеменің қызметкерлері және жұмысқа орналастыру үшін қызықтырылған түлектер кәсіптік бағдар ақпаратпен белсенді қатысты, осы іс-шара біз және біздің түлектер үшін дәстүрлі болды. Дұрыс кәсіби жол тауып, олар үшін алынған ақпарат пайдалы болады және олар тезірек орын таба алатына сенеміз. Біз оларға тек қана сәттілік тілейміз!

 

 2016 жылғы 11мамырдан 14 мамыр бойынша біздің колледже ауыл және қала орта мектептерінің түлектерімен кәсіптік бағдар жұмысы жалғастырылады. Сонымен, 9 сыныптың барлық оқушыларын алдыңғы оқу жылына қабылдау туралы хабарландыру мақсатында осы кезеңге  Садчиков, Константиновка, Қашар, Нагорный, Набережная, Майский, Красносельский, Тарановка, Викторовка, Белозер, Балықты аул осындай ауыл мектептеріне және қалының басқа мектептеріне қатысулар ұйымдастырылды. Түрлі ұсынылатын мамандықтарға түлектердің ерекше қызығын айтуға болады. Және әрине, біріншіде жұмысқа орналастыру, шәкіртақы, жеңілдіктер, өңдірістік тәжірибе және оқуға түсу ережелер сұрақтарда балалалардың қызығушылығы байқалды. Осы жемісті кәсіптік бағдар жұмысының нәтижелері бойынша көбінесе білім алушылар біздің колледжде оқуды жалғастыруды қалады, және көбінісі мамандығын таңдап, орында өтініш жазды. Барлық түлектеріне бітіру емтихандарды сәтті тапсыруына сәттілік тілейміз және күн сайын сағ. 8.30 16.00 дейін біздің колледждің (№ 108 каб.)  қабылдау комиссиясында барлықтарды күтеміз.  

 
      Колледж өмірі туралы ең толық ақпаратты мәзір қосымшада қараңыз: "ТАРИХ", "Біздің жетістіктеріміз", "Мемлекеттік қызметтер", "РТКТК студенттердің Құрмет тақтасы", "Әкімшілік". 

           Біздің колледжде Сізге қызықты болады!

   Бізде теоретикалық және кәсіби оқудан басқа,оқу жылдың ең басынан жергілікті, қалалық, облыстық және Республикалық масштабының бұқаралық спорт іс-шаралары өтеді. Сыз осында бірінші қатарда болуға тиіссіз. «Біздің студенттердің Құрмет тақтасына» қараңыз, олар бәрі озат білім алушылар емес, бірақ біз олармен мадақтанамыз. Сонымен қатар оқу топтарында жетекшілерді табуға көп уақыт бөленеді, егер сізде жауаптылық, мақсатқа жету сияқты қасиеттер болса, біз оларды дамытамыз және болашақта мүмкін Сізден жақсы басшы шығар деп үмітіз бар .  

 Көркем әрекеттенулігінің дәстүрлі сайысы: «Ал, топ», жыл сайын көптеген дарындарды таба алады. Олардың дамуында біздің колледжде жалғасы бар.

  Осы студенттерді сіз біздің сайттың түрлі қосымшаларында көре аласыз. Оқудың барлық мерзім ағымында көбінесе студенттер  озаттар емес, бірақ ғылыми-тәжірибе конференцияларға, олимпиадаларға қатысады, жүлделі орындарды алады. Әр түрлі қызықты және пайдалы тақырыптарға көп сынып сағатар және іс-шаралар өтеді. Біздің мамандықтарды тым әмбебап істеу үшін, шектес мамандықтар бойынша біз курстық даярлауды өткіземіз. Дәстүрлі сайыс: «Мамандық бойынша үздік» әр тобында кәсіби шеберлігінде басшыларды табуды мүмкіндік береді.   

Осы студенттер барлықтары озат емес, бірақ олар біздің негізгі мақтанышымыз. Біздің мақсатымыз білікті мамандарды, өз ісінің шеберлерін даярлау. Осыдан біздің еліміздің болашағы байланысты.  

    Бізге оқуға келіңіз және сіз өкінбейсіз!