Жұмыстың педагогикалық тәжірибесімен алмасу

2016-2017 оқу жылы

Кущенкова Лбовь Сергеевна
ө/о шебері. "Ұста жөңдеуші"
ЖММ жетекшісі

Ө/о шеберіне колледжде өңдірістік оқу сабақты өткізу және дұрыс сценарийді  дайындау, жазу   (РТКТК  "ЖММ" жетекшісіден әдістемелік ұсыныстар).

Бекітемін бас шебері:

Утверждаю: ст. мастер

Бакчаков С. М.

 

 

Өндірістік оқыту сабағының жоспары

План открытого урока производственного обучения

Бағдарлама тақырыбы:

Тема программы: Металлды кесу – 12 сағат

Сабақтың тақырыбы:

Тема урока: Қысқышта металлды кесу – 6 сағат

Сабақтың типі/Тип урока: еңбек тәсілдерді және білімдерді оқу.

Оқудың пікірі/Принципы обучения: Көрнекілік, жеткілік, онайдан күрделіге.

Оқыту әдістері/Методы обучения: Сөз, көрнекі- көрсету,  тәжірибелі, жеке көрсету, өз бетінше жұмыс.    
              

Үш бірыңғай сабақтың мақсаты. Триединая цель урока:

Білімділік / Образовательная: Қысқышта металды кесуде бастапқы білімдерді қалыптастыру.

Дамытушылық / Развивающая: жалғастыру
1. Студенттерде жұмыста жабдықпен, құралмен пайдалануды білу.
2. Мүмкін қателектерді мезгілінде ескерту дағдыларды даму, орындалған жұмыс сапаны бағалауды білу.3. Жұмыс қозғалыстың нақтылық және дұрыс бақылауды даму.         
 Тәрбиелік/Воспитательная:
1. Студенттерде жаттығуларды орындау барысында өз бетіншелікті қалыптастыру,өзін-өзі бақылау дағдыларды бекіту.
2.Өзінің еңбек нәтижелеріне жауаптылықты және ұқыптылықты тәрбиелеу.   
3. Өзінің мамандығына мақтаныш сезімін қалыптастыру.
4. Ұста шеберханасында жұмыс барысында қауіпсіздік техника ережелерді тәрбиелеу.

Пәнаралық және пән ішіндегі байланыс/
Межпредметная и внутрипредметная связи: арнайы технология, сызу, материалтану, қазақ тілі, еңбекті қорғау.
Материалдытехникалық құрал жабдықтау/
Материально-техническое оснащение: штангенциркуль, өлшем линейка, балталар,  қашау, лекалды линейка, ұста қысқыштар, әзірмелер.

 

Сабақтың барысы

 

1.     Ұымдастыру бөлімі/Организационная часть: (3-5мин.)

1.1  Тізім құрамы бойынша студенттер қатысуын тексеру.  

1.2  Арнайы киім жағдайды және барын тексеру.

1.3  Кезекші студенттерді тағайындау.

         2. Кіріспе нұсқаулық/Вводный инструктаж: (35-40 мин)
-Тақырып атауы және сабақ мақсаттары
-Бұрын өткен материалды тексеру.
 Сәлеметсездерме. Здравствуйте. Бүгінгі сабақтың эпиграфомен    «Көп көру, оқу мүмкін,бірақ бір нәрсе істеу үшін – білу қажет...»  Максим Горькийдің сөздері алды. Өңдірістік оқыту сабақтарында біз сіздермен бүгін қысқыштарда металлды кесу ұста операцияны орындау үшін білу тиіс. Сабақ саяхат түрде өтеді, біз сізбен виртуалды залдарға барамыз, әрбір залда экскурсия жүргізуші бізді қарсы алады. Сонымен, «Тарих» бірінші залға және саяхатқа баруға ұсынамын: Ұста мамандығы бар, ұста аспаптары туралы ақпаратпен студент сөз сөйлейді. 

         Біз «Бұрын өткен материал»залына өтеміз.    «Кім тезірек»ойынды ойнауды сізге ұсынамын. Мен сұрақтарды беремін– сіз жауап бересіз, дұрыс жауапқа жетон аласыз. Жетондардың көбірек саның алатын қадесыйды алады.
1. Жұмыс орнымен не аталады.

2. Қол жұмыстарды орындау үшін жұмыс орнының жабдығымен негізгі түрімен не болады және ұста жұмыстарды орындайтын, өзімен арнайы үстел не ұсынады.
3.Керекті орында өңделетін бөлшекті ұстау үшін қысқыш құралы.

4. Таңбалаудың қандай түрлері бар.

5.Таңбалау операциясы өзімен нені ұсынады.

6.Жазық таңбалау нақтылығы.

7.Таңбаланған үстіне ізікшелерді салу үшін құрал.

8.Сызу қайрау бұрышы.

9.Қандай болаттан сызуды әзірлейді?

10.Алюминийге қайрауды немен салады.

11.Сызу өзімен нені ұсынады?

12.Айырмашылық линияларда үңгілерді салу үшін қандай аспапты қолданады?

13.Нүктелегіш қандай болады.

14. Жай нүктелегіштер не өзімен ұсынады?

15.Бұрлауына жататын, тесік қарнау үшін нүктелегіш  қайрау бұрышы.

16. Шеңбер және доға   қайрау үшін қандай аспап пайдаланады.

17. Тура линиялар және орталықтар үшін қолданылатын, құрал.

18.Кеңестік қайрауында қолданатын құрал.

19. Тәуекелге неше рет жүргізеді

20.Қарнауларды қандай реттегілінде салады.

21. Бөлшектер көлемдері және біртұтас форма бойынша үлкен партияларды өзгеруде қандай қарнауды қолданады.
22.  Үлкен бөлшектерді жинақтауында қандай қарнау қолданылады.          Ойын қорытындыларды жинақтау.

       Біз «Жаңа ақпарат» залына өтеміз.
  Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Металлды кесу». Бүгін сіз қысқышта металлды кесуді орындауды білу тиіс. Жаңа тақырып бойынша ө/о шеберлеріне ақпарат.

Келесі зал біз өтетін– «Қауіпсіздік техника».
                                                                                                                                                        

1.     Жұмыста түзеу құралмен қолдану.

2.     Кесілген беттен және плитадан қолмен жоңқаны алмау, қолдарды ерте кезде сырғанмен қолдану.

3.     Жұмыс орның дұрыс ұйымдастыру.

4.     Тістегішпен және   крейцмейселемен кесуде қорғау көзілдірікпен қолдану қажет.

5.     Ұста балтаның тұтқа  жақсы бекітілуге тиіс жарықшақ болмау.

6.     Басқа заттарды алып тастау.

7.     Жұмыс орның тазалықта және тәртіпте ұстау.

Кіріспе нұсқаулықтың материалын бекіту
Закрепление материала вводного инструктажа:

- Қысқышта металды кесу тәсілдерді көрсету (2-3 студенттер)
тәжірибелік тапсырманы орындау үшін келгенде,  қайталайық:

- «Кесу»операция өзімен нені ұсынады?
- Кесуде қолданылтаны құралды атаныз.
- Металлды кесуде қауіпсіздік техниканы қайталайық.
 

         Сонымен,балалар,егер сізде тәжірибелік тапсырма бойынша сұрақтар бар ма? Егер жоқ,жұмысты бастаймыз. Назарды аударуды сұраймын: жұмыс орнында үш үшбұрыш болады: жасыл– сұрақтар жоқ, жұмыс істеймін; сары – сұрақтар бар; қызыл– проблема!
 3.Оқушылардың өзіндік жұмысы және ағымдағы нұсқаулық
                 Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж.

3.1                        Оқушыларды жұмыс орындарына орналастыру

Расстановка обучающихся  по рабочим местам

3.2                        Мақсаты кешендік тексеріс өткізу

 

- қауіпсіздік техника ережелерді сақтау және жұмыс орындарды ұйымдастыруды тексеру;

- жұмысты орындау технологиялық үдерісті және еңбек тәсілдерді орныдауды тексеру;

- технологиялық карталармен, сызулармен қолдануды тексеру;

- жұмыстарды өткізу жолын тексеру және студенттерге көмекті көрсету;

- егер студент қателектерді жіберсе, жеке нұсқамаларды өткізу

мақсатында кешенді мақсаттық аналып өтуді өткізу.

4.       Қорытынды нұсқаулық

      Қорытынды нұсқама.

4.1                        Сабақты қорытындылау және бағаларын хабарлау

Сабақ қорытындыларды жинақтау және бағаларды айту (бағалау парағына сәйкес).

4.2                        Білгілі кемшіліктерді талдау және ең жақсы жұмыстарды атап өту

Қателектерді шешу және үздік жұмыстарды табу.
Рефлексия: Бүгін мен өзімді не үшін мақтадым.
Жұмыс орындарын жинау

Жұмыс орындарды жинау.

4.3                        Үуге тапсырма беру

Үй тапсырманы беру – Н.И. Макиенко «Ұста ісінің жалпы курсы»

30-38беттер

 

                       Ө/о шебері. мастер п/о:                                Кущенкова Л.С.

 

2017 ж.17 ақпанда  Қостанай құрылыс колледж негізінде  «Өңдірістік оқыту сабақтырында кәсіби білімін қалыптастыру үшін оқу жабдықты және құралдарды пайдалану» тақырып бойынша техникалық пәндерінің ө/о шеберлерінің оқу-әдістемелік бірлестігі жұмыс шенберінде облыстық семинарының отырысы өтті. Осы семинарға біздің колледждің екі ө/о шеберлері қатысты  - Нурпиисова Шолпан Исламқызы және Кудияров Жұмабек  Хожабайұлы.

Өңдірістік оқыту сабақтары, мастер-класстар және әрине колледждің зертханалары және шеберханалары  бойынша экскурсия әсерсіз қалдырмады.