Төкірлерді ЖММЗ-да күтеді!

Бүгінгі таңда көптеген мамандықтар бойынша жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігі байқалады, ал төкірлер мамандығы үшін ерекшелік емес.

3 курс студенттері 30 қарашадан бастап «ССКӨБ» АҚ бөлімшелерінде: ЖММЗ, ТЖЖУ диплом алдындағы тәжірибеден өтеді. Әзірге олардың тәжірибелік құзыреттері аз, бірақ тәжірибелі тәлімгерлер мамандықтың құпияларын игеруге көмектеседі. 

 Тәжірибе орындарына бару, жұмыс бригадаларында балалардың қалай меңгергенін, жұмыста қандай қиындықтар бар екенін білу – осы мәселелердің барлығы тау – кен-технологиялық колледжінің әкімшілігін толғандырады. Сондықтан 2022 жылғы 1 ақпанында колледж директоры Қ.С. Канешев және оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі директордың орынбасары Т.И. Дозорцева, жөндеу-механикалық металл илектеу зауытының цехтарында болды.

 Алексей Орденбургер инструменталды бөлімде жұмыс істейді, өзін жақсы жағынан көрсетті және колледжді бітіргеннен кейін «ССКӨБ» АҚ-да жұмыс істеуге қалады. Оның тәлімгері Василий Зайцев өз дағдыларын студентке беруге дайын, өйткені ол оның әлеуеті мен «нағыз төкір» болғысы келетінін көреді.

 Біз балаларды тәжірибеден «өте жақсы» өтіп, «ССКӨБ» АҚ-да жұмыс істейтін болады деп үміттенеміз.

      

Токарей ждут на РММЗ!
     Сегодня наблюдается  дефицит  рабочих кадров по многим  специальностям, и токари – не исключение. Студенты 3 курса с 30 ноября проходят преддипломную практику в подразделениях АО «ССГПО»: РММЗ, УРТО. Пока  у них еще небольшой багаж практических компетенций, но опытные наставники помогут овладеть секретами профессии. 
    Посетить места практики, узнать, как ребята освоились в рабочих бригадах, какие трудности есть в работе – все эти вопросы волнуют администрацию горно- технологического колледжа. Именно поэтому, 1 февраля 2022 года Канешов К.С., директор колледжа  и Дозорцева Т.И., зам. директора по УПР посетили цеха ремонтно-механического металлопрокатного завод. 
    Орденбургер Алексей работает в инструментальном отделении, отлично себя зарекомендовал и после окончания колледжа собирается остаться работать в АО «ССГПО». Его наставник Зайцев Василий охотно передает свои умения студенту, так как видит в нем потенциал и желание стать «настоящим токарем». 
Мы надеемся, что ребята пройдут практику на «отлично» и останутся работать на АО «ССГПО».
 
No votes yet