ҮЗДІКТІ ТАҢДАЙМЫЗ!

22 сәуірде Рудный тау-кен-технологиялық колледжінде жыл сайынғы «Мамандық үздігі» кәсіби шеберлік байқауы өтті, ол кәсіби онкүндікті аяқтады.Биылғы жылы байқау үш құзыреттілік бойынша өтті: электрмонтаж, токарлық және слесарлық іс.Байқау жеңімпаздары WorldSkills аймақтық чемпионатының қатысушылары болады.Байқау екі кезеңде өтті: теориялық және тәжірибелік. 21 қатысушы-1 және 2 курс студенттері теориялық білімдерде жарысты, сондай-ақ тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетті.Байқау колледж студенттерінің дайындық деңгейін, белгілі бір сәттердегі кемшіліктерді талдауға мүмкіндік береді.Өйткені, өндірістік тәжірибеде «ССКӨБ» АҚ, «Рудныйсоколовстрой» АҚ, «Қашар кені» АҚ, «ТРВ» ЖШС бөлімшелерінде алған білімдері мен дағдыларын жетілдіру қажет.Жұмыс берушілер студенттердің, әсіресе түлектердің дайындық деңгейіне жоғары талаптар қояды.Одан әрі жұмысқа орналастыру олардың кәсіби дайындығына байланысты.Сондықтан қазылар алқасының құрамында болашақ ауысымды бағалайтын біздің әлеуметтік серіктестеріміздің өкілдері бар: А.Першин («РММЗ» АҚ), С.Усенко, Е.Альмагамбетов («ССКӨБ»АҚ).Мұндай байқаулар талапкерлерді келесі оқу жылына тартады, ал биылғы жылдың қатысушылары мамандықты дұрыс таңдауда орнығады деп үміттенеміз.

    

ВЫБИРАЕМ   ЛУЧШИХ!

22 апреля в Рудненском горно-технологическом колледже прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», который завершил профессиональную декаду. В этом году конкурс проводился по трем компетенциям: электромонтаж, токарное и слесарное дело. Победители конкурса станут участниками регионального чемпионата WorldSkills. Конкурс проходил в два этапа: теоретический и практический. 21 участник – студенты 1 и 2 курса соревновались в теоретических  знаниях, а также  демонстрировали практические компетенции. Конкурс дает возможность проанализировать уровень подготовки студентов колледжа, на минусы в определенных моментах. Ведь на производственной практике в подразделениях АО «ССГПО», АО «Рудныйсоколовстрой», АО «Качары руда», ТОО «ТРВ» необходимо совершенствовать полученные знания и навыки.  Работодатели предъявляют повышенные требования к уровню подготовки студентов, особенно выпускников. От их профессиональной подготовки зависит дальнейшее трудоустройство. Именно поэтому, в составе жюри – представители наших социальных партнеров, которые оценивают будущую смену: А.Першин (АО «РММЗ»), Усенко С., Альмагамбетов Е.  (АО «ССГПО»). Надеемся, что такие конкурсы привлекут абитуриентов на следующий учебный год, а участники этого года утвердятся в правильном выборе специальности

Голосов еще нет