БАҚЫЛАУ-НӘТИЖЕ ҮШІН!

2023 жылғы 30 қаңтарда «Қостанай ауыл шаруашылығы колледжі» КМҚК базасында директорлардың орынбасарлары үшін «Білім беруді басқарудың базалық функциясы ретінде бақылау» тақырыбында зертхана семинары өтті.

Семинардың негізгі мақсаты-бақылау функцияларын өзектендіру, білім беру үрдісін колледжішілік бақылаудың маңызды құрамдас бөлігі ретінде оқу - өндірістік жұмысты диагностикалау бағыттарын анықтау.

Семинар тақырыбы өзекті, біз үнемі көптеген сұрақтар қоямыз, сондықтан жұмыстың «тақырыпқа ену» бастауы кездейсоқ емес.Зертхана жұмысы: «Фронтальды бақылауды жүргізудің технологиясы мен тиімділігі» және «Білім беру үрдісінің сапасын жедел бақылау және талдау» деген екі алаңда өтті.Алаңдардың модераторлары: жөніндегі орынбасары А.К. Тайжанова, директордың ОӨЖ және «Жітіқара политехникалық колледжі» КМҚК директорының ОЖЖ жөніндегі орынбасары И.И. Аксенова, бақылау мәселелеріне жүйелі көзқарастың теориялық бөлігін ашып қана қоймай, осы жұмысты тиімді жүзеге асыру үшін құжаттардың үлгілерін ұсынды.Қатысушылар семинар тақырыбы бойынша алған білімдерін екі ашық сабақта іс жүзінде қолдана алды.Ал соңында ОӘБ басшысы Т.И. Дозорцева «Баланс дөңгелегі» семинарының қорытындысы бойынша рефлексия өткізді, онда батыстық мәселелер анықталып, келесі семинарлардың тақырыптары белгіленді.

 

 

КОНТРОЛЬ – ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА!

30 января 2023 года на базе КГКП «Костанайский сельскохозяйственный колледж» состоялся  семинар-лаборатории для заместителей директоров по УПР на тему: «Контроль как базовая функция управления образованием». Основная цель семинара-актуализация функций контроля, определение направлений для диагностики учебно - производственной работы как важных составляющих внутриколледжного контроля образовательного процесса.  

Тема семинара актуальна, и всегда вызываем много вопросов, поэтому, не случайно работа началась с «погружения в тему». Работа лаборатории проходила по двум площадкам: «Технология и эффективность проведения фронтального контроля» и «Оперативный контроль и анализ качества образовательного процесса». Модераторы площадок: Тайжанова А.К.,заместитель директора по УПРи Аксенова И.И.,заместитель директора по УРКГКП «Житикаринский политехнический колледж», не просто раскрыли теоретическую часть системного подхода к вопросам контроля,  но и предложили образцы документов для эффективной реализация данной работы. Практически применить знания по теме семинара участники смогли на двух открытых уроках. А в заключении руководитель УМО Дозорцева Т.И. провела рефлексию по итогам семинара «Колесо баланса», где были определены западающие вопросы и наметились темы следующих семинаров.

 

Голосов еще нет