Оқу-өндірістік жұмысы

ТАҚЫРЫБЫ:

Кәсіби дайындықтың мотивациясын қалыптастыру арқылы бәсекеге қабілетті маманың білім беру сапасын арттыру

МАҚСАТЫ:

  •  Оқушыларды дайындау үшін практикалық сабақтарды жүргізу әдісөтәсілдерін түрлерін жетілдіру
  • Оқушыларды дамыту, әлеуметтік және кәсібилік қалыптастыру үшін жағдай жасау .
  • Білім беруде дамыту әдістерін пайдалану арқылы таным қызметін
    белсендіру

МІНДЕТТЕРІ:

  • Шеберлікті арттыру мақсатында өндірістік оқыту сабағында инновациялық технологиялармен танысу
  • Басқа мамандықты игеруде, оқушылардың кәсіби шеберліктің деңгейін арттыру мұқтаждығын  қалыптастыру
  • Оқушылардың кәсіби біліктілік  және  дағдысын игеруде ізденімпаздық және шығармашылық кызметін белсендіру

КҮТЕТІН НӘТИЖЕ:

  • Еңбек нарығында қажет етілетін білікті мамандар  шығару