Оқу жұмысы

Тақырыбы: «Оқу мекесінің жаңашыл қызметінің жағдайында мамандарды сапалы дайындығын жоғарылату және кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру»

Мақсаттары:  
•        Колледж педагогтарының кәсіби құзыреттілігін жоғарлатуында жеке – қызметтілік  тәсілін жүзеге асыру және болашақ маманның қалыптасу үрдісін сүйемелдеу.

Міндеттері:
•        Жеке – бағдар құзыретілігінің арнасында жаңашыл педагогикалық технологияларын енгізуін белсендіру.
•       Оқу – тәрбие үрдісінің әр субъектінің шығармашылық әлеуетін ашу және өзектендіру.
•       Оқушылардың танымдық белсенділігінде қозғамдамасын қалыптастыру.
•       Оқу үрдісінің қалпын, оқыту әдісін жетілдіру есебі арқылы білім сапасын жоғарылату.
•       Шығармашылықпен жұмыс істеуші педагогтардың ұнамды педагогикалық тәжірибесін айқындау, жалпылау, және тарату

Күтілетін нәтижелер:
•        Нәтижеге  хабардарлығын, оқу – тәрбие үрдісінің тиімділігін жоғарылату.
•        Оқытушылар мен ө/о шеберлерінің шығармашылық әлеуетін құзыреттік тұрғысын енгізу арқылы ашу .
•        Колледжде оқушылар үшін дамытушы кәсіби ортасын және «жетістік жағдайын» жасау.
•        РТКТК инженерлі – педагогикалық ұжымының кәсіби құзыреттілік деңгейін жоғарлату үшін үздіксіз оқу.

2018-2019 оқу жылындағы оқу жұмысы

Емтихан сессияларының кестесі

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА РТКТК КМҚК ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

Оқу сабақтарының кестесі