Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.

2022 жылғы 29 наурызда «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі» КМҚК акт залында колледж директоры Қайсар Сейітқасымұлы Канешов және тарих пәнінің оқытушысы Ербол Жәкеұлы Бекбаев ұжыммен Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Ж. Тоқаевтың 2022 жылғы 16 наурыздағы «Жаңа Қазақстан: жаңарту жолы және жаңғырту» атты Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру бойынша кездесу өтті.Президенттің жолдауы мемлекеттің тағдырына, оның одан әрі саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуына, мемлекетті түбегейлі өзгертуге деген табандылық пен ұмтылыс туралы терең алаңдаушылықпен қаныққан.

   Саяси жүйені жаңғырту, ел қызметінің барлық салаларында реформаларды әзірлеу және қабылдау жөніндегі басымдықтар, бірінші кезекте, өңірлер мен елдің әлеуметтік - экономикалық дамуы жөніндегі өзекті мәселелер қозғалды.Колледж ұжымы еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа толық қолдау көрсетеді.

 

Послание Главы Государства Касым-Жомарта Токаева

 народу Казахстана.

29 марта 2022 г. в актовом зале КГКП «Рудненский горно-технологический  колледж» состоялась встреча директора колледжа Канешова Кайсара Сейткасымовича и преподавателя истории Бекбаева Ербола Жакеевича с коллективом по разъяснению Послания президента Республики Казахстан К.Ж. Токаева народу Казахстана от 16.03.22 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизация». Послание Президента проникнуто глубокой озабоченностью судьбой государства, его дальнейшим политическим, социально-экономическим развитием, решимостью и стремлением к кардинальной трансформации государства. Затронуты приоритеты по модернизации политической системы, разработке и принятию реформ во всех сферах деятельности страны, и в первую очередь, - актуальные вопросы по социально-экономическому развитию регионов и страны. Коллектив колледжа полностью поддерживает Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

No votes yet