ТЫҒЫЗ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ-БОЛАШАҚТА НӘТИЖЕ! ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО-РЕЗУЛЬТАТ В БУДУЩЕМ!

   2021 жылдың 15 ақпанында «Рудный тау-кен-технологиялық колледжі»КМҚК базасында «Қазба жүргізуші»біліктілігі бойынша 1 курс білім алушыларының ТКӨК (тау-кен өндіру кешені) HR-бизнес серіктесі Дмитрий Георгиевич Гусакпенжәне «Соколовская»шахтасының ардагері Владимир Константинович Масловпенкездесуі өтті.Бірінші курс студенттері спикерлерді үлкен қызығушылықпен тыңдады. Бүгінгі таңда әлеуметтік серіктестермен тығыз ынтымақтастықсыз білікті кадрларды даярлау мүмкін емес. Бұл жолы да жоспарланған кездесу түсіндіру сипатында және жарнамалық сипатта болды. «ССКӨБ» АҚ өкілі Д.Г. Гусак бүгінде әлеуметтік серіктестер жастардың кәсіпорынның жұмыс өміріне енуіне, тез өзгеретін жағдайларға бейімделуіне, мансап баспалдағымен көтерілуіне, қажетті кәсіби құзыреттіліктерге ие болуына қалай көмектесетіні және  олардың болашағы туралы айтты. Мамандықтың ерекшеліктері, жұмыстағы жауапкершілік туралы 40 жылдан астам уақыт бойы мамандыққа берген В.К. Маслов өз мысалымен бөлісті. Владимир Константинович 20 жыл қазба жүргізуші болып жұмыс істеді, ал соңғы 20 жыл «Соколовская» шахтасының жетекші инженері болды. Оның әңгімесі неғұрлым қызықты болды, өйткені балалар «Қазба жүргізушінің шынайы өмірін» тыңдады.Қазіргі заманғы еңбек нарығы бәсекеге қабілетті, үнемі кәсіби өсуге дайын мобильді мамандарды қажет етеді. Ал ол үшін «ССКӨБ» АҚ жыл сайын студенттерге тәжірибеден өту үшін ақы төлейді.Міне, бүгін де бұл сұрақты ТКӨК (тау-кен өндіру кешені) HR-бизнес серіктесі айтып өтті, сондай-ақ басқа да көптеген сұрақтар: өндіру нормалары, «ССКӨБ» АҚ «50/50» бағдарламасына қатысу (еліміздің жоғары оқу орындарындағы оқу ақысының жартысы), мансаптық өсу, спорттық және басқа да іс-шараларға қатысу балаларды қызықтырды. Педагогтарды "ССКӨБ" АҚ бөлімшелерінде тағылымдама, кәсіпорындарға экскурсия ұйымдастыру арқылы кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету, жұмысқа орналастыру мәселелері қызықтырды.

   Мұндай кездесулердің тиімділігі мынада: студенттер нақты сұрақтарға бірден білікті жауап алады. Кездесу барысында көптеген сұрақтар туындады: бұл жұмыс кестесі, және қажетті құзыреттіліктерге ие болу және ары қарай жұмысқа орналасу. 

   Ең бастысы, тығыз ынтымақтастық болашақта оң нәтиже береді. Өйткені, балалар бір жылдан кейін ТКӨК бөлімшелерін және нақты «Соколовская» шахтасын тәжірибеден өткізуге келеді.

   15 февраля 2021 года на базе КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» прошла встреча учащихся 1 курса по квалификации «Проходчик» с HR-бизнес партнером ГДК (горно-добычного комплекса) Гусаком Дмитрием Георгиевичем и ветераном шахты «Соколовская» Масловым Владимиром Константиновичем. Первокурсники с большим интересом слушали выступающих. Сегодня готовить квалифицированные кадры невозможно без тесного сотрудничества с социальными партнерами. Вот и в этот раз запланированная встреча носила и разъяснительный характер и рекламный. Представитель АО «ССГПО» Гусак Д.Г. рассказал о том, как сегодня социальные партнеры помогают молодежи интегрироваться в трудовую жизнь предприятия, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, подняться по карьерной лестнице, приобрести необходимые профессиональные компетенции и, конечно, о перспективах.  Об особенностях специальности, об ответственности в работе на собственном примере поделился Владимир Константинович, который более 40 лет отдал профессии. 20 лет Владимир Константинович работал проходчиком, а последние 20 лет - ведущим инженером шахты «Соколовская». Тем интереснее был его рассказ, ведь ребята слушали «настоящую жизнь проходчика». Современный рынок труда требует мобильных специалистов, конкурентоспособных, готовых к постоянному профессиональному росту. А для этого АО «ССГПО» ежегодно предоставляет для учащихся оплачиваемые места для прохождения практики. Вот и сегодня этот вопрос был озвучен HR-бизнес партнером ГДК, а также многие другие вопросы волновали ребят: нормы выработки, участие в программе АО «ССГПО» «50/50» (половина оплаты за обучение в вузах страны), карьерный рост, участие в спортивных и других мероприятиях. Педагогов интересовали вопросы стажировки в подразделениях АО «ССГПО», оказание помощи в проведении профориентационной  работы через организацию экскурсии на предприятия, трудоустройство.

   Эффективность подобных встреч заключается в том, что на конкретные вопросы студенты сразу получают квалифицированный ответ. А в ходе встречи таких вопросов прозвучало немало: это и график работы, и получение необходимых компетенций, и дальнейшее трудоустройство.

   Самое главное, что тесное сотрудничество принесет положительный результат в будущем. Ведь ребята буквально через год придут на практику в подразделения ГДК, и конкретно на шахту «Соколовская».

No votes yet