Мемлекеттік сатып алулар

   Мемлекеттік сатып алу-Мемлекеттік мекемелердің жұмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді (ТЖҚ) сатып алу үшін мемлекет республикалық бюджетке жүзеге асыратын сатып алу. Сондықтан олар үлкен рөл атқарады және біздің Республикамыздың экономикасын басқарудың пәрменді құралы болып табылады. Осы жүйенің негізгі мақсаты республикалық бюджетті үнемдеу болып табылады.

 

Мемлекеттік сатып алуды өткізу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілер

Мемлекеттiк сатып алулар жоспары