Мамандықтар туралы ақпарат

Слесарь-жөндеуші

Слесарь болу - қиын міндет,

Жөндеу жұмыстарын мұқият жүргізу

Бұл өз еңбегін сүю,

Ол үшін көп шеберлік пен дағдыға

Мұқтаж болу қажет.

1112000 – Өнеркәсіп машиналары және жабдықтарын пайдалану

(1112032 – слесарь-жөндеуші)

Әрбір машина, станок,агрегат жұмыс процесінде өзара әрекеттесетін көптеген бөлшектер мен тораптардан тұратын күрделі техникалық жүйе болып табылады. Бірақ жүктемелер мен қоршаған ортаның әсерінен ең керемет машина уақыт өте келе істен шығады. Сонда слесарь-жөндеушінің араласуы қажет.Ол машиналар мен механизмдердің жұмысын үнемі бақылайды, олардың күнделікті қызметін қамтамасыз етеді. Слесарь әрдайым қажетті бөлшегі жоқ. Қажет болған жағдайда, ол оны өз бетінше жасайды, көбінесе Технологиялық карта немесе басқа құжаттама бойынша тұтас түйінді монитациялайды

Электрослесар 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ-ол сиқыршы.
Қолдың мановениясы бойынша
Барлығы кенеттен оралады,
станоктар іске қосылады
 
аМамандығы: 0706000  Кен орындарындағы пайдалы қазбаларды ашық қазу

Біліктілігі: 0706112  Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесар

 

 ТОКАРЬ 

.

специальность: 1109000 токарлық іс және металл өндеу  (түрлері бойынша)  
квалификация: 1109012 токарь 

Токарь-жұмысшы, токарь ісі жөніндегі маман - ағаштан, металдан, пластмассадан, орг шыныдан, шайырдан және т. б. жасалған айналмалы дайындамаларды кесу арқылы өңдеу.

Токарь-халық шаруашылығының түрлі салаларында сұранысқа ие мамандық

Токарь-универсал металды өңдеу бойынша түрлі операцияларды орындаумен айналысады: кесумен, дайындаманы сыртқы ораумен, бұйымның ішкі қыртысымен, бөлшектердегі бұранданы кесумен, тесіктерді бұрғылаумен, зенкерлеумен, бұйымды өңдеумен.

Токарь жұмысы сызбаны немесе технологиялық картаны оқудан басталады.  Сызба әр түрлі проекциялардағы бөлшекті бейнелейді; онда металдың өлшемдері, дәлдігіне қойылатын талаптар және маркасы көрсетілген. Бақылау-өлшеу операциялары жұмыс уақытының едәуір бөлігін алады

 МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВОЗА 
бұл кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдай алатын батыл, Мұқият, жауапты мамандық.
специальность: :  0706000  Кен орындарындағы пайдалы қазбаларды ашық қазу 
квалификация: 0706132 электровоз машинисі 
Бас машинистің қасында электрсекцияларды жұмысқа дайындап, оның қозғалысын қадағалайды, бекет жолдарда және электрсекциясы  жұмысын қабылдауға және тапсыруға қатысады, пневматикалы жабдықтарды және жөндеу механикасының қозғалысын тексереді, аялдамаларда ескерту бойынша алдын алу  шараларын  қабылдайды.
  Электровоз машинисі жол сапарда қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындайды және эксплуатациялы электр қозғалысының құрамын, қозғалыстың қауіпсіздігін бақылайды. Электр поезының жөндеу ісі және электрмонтаждық жұмыстар атқарады,  темір-ұстасы жөндеушісімен қиын емес, механизмдерді жәнетүйіндерді бөлектеп, оларды жөндеу алаңында жинайды.Электровоз  машинисі кешенді жұмыс жасайды, қажетті электрсекциялардың қасында қызмет көрсетеді; барлық ережелер бойынша электровозды жүргізуге дайындайды және қыс мезгілінде электровозды жұмысқа дайындайды; барлық негізгі жөндеу материалдарын, құрал саймандарды қабылдау арқылы қызмет көрсетеді; барлық жөндеу жұмыстарын орындау арқылы, локомотивті орындалатын бригадаға қатысады; электрвоз жол сапарының ұқыпты жағдайының болуын қадағалайды.