Ғылыми-әдістемелік жұмысы

 

ТЕХНИКАЛЫҚ БІЛІМІ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ БАРЫСЫНДА КОЛЛЕДЖ ЖАҒДАЙЛАРДА ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СПЕЦИФИКАСЫ

  Білім беретін үдерісінің бір маңызды компонентімен – ұйымдстыру тиімділігін қамтамасыз ету және білім беретін үдерісті, оның кешенді сүйемелдені, жоғары кәсіпті кадрлық қамтамасыз ету мақсатында басшылық және оқытушылық құрамымен ұйымдастырылатын және оқу құралдарды және жаңа әдістерді әзірлеу және еңгізу, оқу пәндерді оқыту әдістемені жетілдіру үшін бағытталған, өзімен іс-шаралар жиынтығын ұсынылатын, әдістемелік жұмысы.  

 .

Көрсетілген мақсаты қатар міндеттерді шешу жолмен жетеледі.  Олардың ішінде:

·білім беретін үдерісті бағдарламалық-әдістемелік және ғылыми қамтамасыз ету;

·колледждің әдістемелік жүйенің бөлек топ қызметін активтендіру;

·инновациондық қызметінде педагогикалық ұжымы мүшелерді белсенді қатысуды ұйымдастыру және ынталандыру;

·оқытушылардың педагогикалық шеберлік өсімін және кәсіби құзыреттілігін арттыруды қамтамасыз ету;

·әдістемелік ұсыныстарды, өңімді педагогикалық технологияларды насихаттау және мезгілінде түсуді қамтамасыз ететін, бірыңғай ақпараттық кеңістікті құру;

·диагностикалық,кеңес-әдістемелік, сараптау және аттестациялау іс-шараларды өткізу арқылы білім беретін үдеріс мазмұнды және нәтижелерді талдау, жоспарлау және түзету;

·педагогикалық шеберлікті, ғылыми-әдістемелік конференцияларды, семинарларды ұйымдастыру.

Аударылған міндеттері әдістемелік жұмысының негізгі мазмұның құрайды:

1. Оқу-әдістемелік жұмысының мақсаты — педагогикалық тәжірибесын оқу және игеру, оқытушылық құрамын арттыру, жас мамандардың тәлімгерлік қолдауы, қолданалатын әдістер және құралдар тиімділігін арттыру.

2. Оқытушылық құрамының және студенттердің семинарларды және ғылыми –тәжірибелік конференцияларды ұйымдастыру, ішкі және сыртқы қолдану үшін баспа жұмыстарды шығару, оқуды, талдауды, озат педагогикалық тәжірибені және инновациондық технологияларды қарастыратын ғылыми-әдістемелік жұмысы.

Сонымен, әдістемелік жұмысын әдістемелік, ақпараттық, диагностикалық, кадрлық, материалдық-техникалық жүйелерді қарастыруға болады. 

Осы жүйенің орталығымен әдістемелік кабинеті болады,  педагогикалық және әдістемелік әдебиеттің жаңа кітаптары, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары, педагогикалық ұжымының инновациондық тәжірибесін көрсететін, оқу-әдістемелік материалы жиналған. 

Колледждегі әдістемелік жұмысының үйлесімді түйіні (циклдық) комиссиялар.

Тұрақты әрекеттегі коллегиалық кеңес- әдістемелік органы әдістемелік кеңес білім беретін үдерісінің  оқу-әдістемелік сүйемелдеуді бағытталық және жүйелі жүзеге асырады, оқытушылық қызметінің тиімділігін,оның ұйымдастыруын, мазмұның, әдстемесін  қарастырады. Кеңес колледж директоры және педагогикалық ұжымының шешім негізінде әрекет етеді. Оның негізгі міндеттеріне кіреді:

· колледж дамудың стратегиялық бағыттарды әзірлеу (педагогикалық кеңесі жіне колледж кеңесімен бірлесіп;

· білім беретін үдерісті диагностикалық және аналитикалық қамтамасыз ету;

· білім сапаны арттыру бойынша ұсыныстарды дайындау;

· колледж педагогтарды қолдау және әдістемелік көмегі;

· жұмыс бағдарламаларды және дидактикалық материалдарды, колледждің оқу жоспарларын әзірлеу, сараптау және түзету;

· Оқу және тәрбиелеу облысында инновацияларды оқу және еңгізу;

· инновациондық педагогикалық тәжірибені кең тарату;

· педагогтардың және студенттердің ғылыми-әдістемелік және шығармашылық қызметін ұйымдастыру.

Әдістемелік  (циклдық) комиссиялар туус пәндерд оқытушыларды біріктіреді. Негізгі әрекет — пәннің сол немесе басқа цикл бойынша білім алушыарды даярлау үйлесімі, сонымен қатар циклдың оқу пәндерді оқу- оқу-әдстемелік, ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыс. Пәндік(циклдық) комиссия:

·мамандықтар бойынша оқу пәндерді студенттермен игеруді оқу-бағдарламалық және оқу-әдістемелік қатмтамасыз етуді үйлестіреді;

·орта кәсіби білімінің мемлекеттік білім беретін стандартын жүзеге асыру барысында оқытушыларға көмек көрсетеді;

·оқытушылардың кәсіби дәрежесін арттыру үшін  себеп етеді;

·еңбек нарығында колледждің бәсекеге қабілетті түлектерді арттыру және болашақ мамандарды даярлау сапасын жақсартуға бағытталған, инновациондық педагогикалық және ақпараттық технологияларды еңгізу үшін себеп болады.

Жаңа білім берентін технологияларды оқу және еңгізу үшін жасалатын, колледждің әдістемелік жұмысының өз бетінше түйіндері –шығармашылық зертханалар туралы айтуға ерекше.

Шығармашылық зертхана— инновациялар тәртібінде жұмыс істейтін, бұл педагогтардың және студенттердің бірлестігі және жұмыс барысында осындай міндеттерді шешеді: инновациндық жұмысының нәтижелілігін қарау және колледж педагогтар үшін ұсыныстарды өңдеу;  педагогтарадың кәсіби өсуіне көмек көрсету;  зерттеу жобалық жұмысы дағдыларға және біліміне болашақ мамандарды оқыту; өз бетінше ғылыми ізденіске студенттердің ынталандыруды арттыру;өзін-өзі жүзеге асыру дағдыларды қалыптастыруға себеп ету.

Шығармашылық зертхананың қызмет негізін тәжірибелі-эксперименталдық жұмысты ұйымдастыру және инновацияларды оқу құрайды; эсперименталдық қызметінің нәтижелілік критерийлерін әзірлеу; инновациялар талдауы және эксперимент қорытындылар бойынша ұсыныстарды әзірлеу; өз жұмысының нәтижесімен және жолымен студенттерді, ата-аналарды және педагогтарды таныстыру.

Осыдан басқа, шығармашылық зертханасында алынған аралық нәтижелер және жұмыс шарттары есебімен эксперимент бағдарламасына түзетулерді еңгізу үшін құқығы бар, сонымен қатар  зертхананың тиімді жұмысы үшін ғылыми-әдістемелік, қаржы, материалдық қамтамасыз ету және басқа шарттар туралы  әдістемелік кеңесі және әкімішіілк алдында сұрақ қою. 

Колледждің әдстемелік жұмысының сұлбалық ұйымдастырылған құрылымы.

Колледждің әдістемелік жұмысы негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1.Ғылыми-тәжірибелк конференцияларға қатысу барысында,  ашық сабақтарда және мастер-класстарда, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік кеңестер отырыстарда педагогикалық тәжірибесін жалпылау және тарату. 

2. Жаңа технологияларды педагогтармен игеру арқылы оқу әдістерді және инновациондық формаларды еңгізу. 

3. Бірыңғай әдістемелік базаны құру, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету арқылы оқу үдерісінің кешенді қамтамасыз ету. 

4. Кәсібіи шеберлік байқауларда, ғылыми-тәжірибелік конференцияларда және семинарларда, кәсіпорындарда машықтану барысында, сонымен қатар өз білімін жетілдру барысында педагоикалық шеберлік мектептерінде, білікті арттыру курстарда педагогикалық кадрлардың шығармашылық әлеуетін және біліктілігін арттыру.  Бастапқы мамандардың әдістемелік даярлауы және кәсіби құзыреттілік дәрежені табу бойынша жұмыс өткізіледі, қажет кезде олардың кәсіби болу бойныша жеке шаралар әзірленеді.

Үлкен назар білім сапа мониторингіне бөледі, негізгі бағыттары:

· білім беретін үдерістрді жүзеге асыру сапасы;

· педагогтардың кәсіби шеберлігі және біліктілік дәрежесі;

· білім беретін үдерісті жаңғырту;

· білім нәтижелер сапасы.

 

Сонымен, колледждің әдістемелік жұмысы —  педагогтың шығармашылық әлеуетін даму, оның кәсіби шеберлігін, нәтижесінде – студенттердің тәрбиешілік және даму, салауаттылық дәреже өсуіне бағытталған, бұл өзара байланысты шаралар жүйесі.